Ασφάλεια

Πληρωμές

Το ηλεκτρονικό κατάστημα διαθέτει πρωτόκολλο SSL για τις ηλεκτρονικές σας συναλλαγές ώστε τα στοιχεία που πληκρολογείτε να κρυπρογραφούνται για να εξασφαλίζεται το απόρρητο των συναλλαγών σας.